In toenemende mate levert het hoger onderwijs hoogopgeleide vrouwen af. Het is de vraag in hoeverre ze ook een positie hebben verworven binnen de wereld van het onderzoek. De figuur laat de ontwikkeling van het aandeel van vrouwelijke onderzoekers op het totaal aan onderzoekers per sector zien.

Vrouwelijke onderzoekers in % van het totaal aantal onderzoekers per sector
2001200320052007200920112013201420152016
Bedrijven9,38,71013,214,214,915,715,11717,5
Researchinstellingen19,524,829,430,130,433,636,837,441,641,8
Hoger onderwijs25,728,130,130,332,640,841,441,842,242,8

Het aandeel vrouwelijke onderzoekers is het hoogste in het hoger onderwijs, gevolgd door de researchinstellingen. Bedrijven lopen in dit opzicht duidelijk achter bij de twee andere sectoren, waarschijnlijk door het meer natuur en technisch georiĆ«nteerde onderzoek bij de bedrijven in vergelijking met het onderzoek in het hoger onderwijs en bij de researchinstellingen. Er is sprake van een duidelijke groei tussen 2001 en 2016, vooral bij bedrijven en researchinstellingen, waar het aandeelĀ ongeveer verdubbelt. Desondanks is het totale aandeel vrouwelijke onderzoekers in Nederland het laagst van alle EU-landen (2015 data Eurostat).

CBS Brontabel als csv (247 bytes)