Personele cijfers wetenschap

De R&D-activiteiten worden uitgevoerd door R&D-personeel, onder te verdelen naar onderzoekers en overig R&D-personeel. We kijken daarnaast ook naar het aandeel vrouwen, en het aandeel van het R&D-personeel binnen de beroepsbevolking.  

Sterke toename R&D-personeel vanaf 2011

Waar de periode 2000-2009 schommelingen laat zien in de omvang van het R&D-personeel, vindt er vanaf 2011 een sterke stijging plaats, voor een belangrijk deel veroorzaakt door wijzigingen in de meetmethodiek. Vergeleken met andere landen zit Nederland met het relatieve aandeel R&D-personeel (als promille van de beroepsbevolking) in de middenmoot.

Groei in het aandeel onderzoekers

Vanaf 2000 vindt er groei plaats in het aandeel onderzoekers. Dit geldt voor alle R&D-uitvoerende sectoren gezamenlijk, maar ook voor elke sector afzonderlijk. Binnen de groep onderzoekers is het aandeel vrouwelijke onderzoekers groeiende. Het hoogste aandeel vrouwelijke onderzoekers is te vinden bij de researchinstellingen en het hoger onderwijs.