De figuur laat de verdeling zien van het budget van het ministerie van OCW op het gebied van wetenschap (exclusief de bijdrage aan instellingen voor hoger onderwijs). Het budget kent de vorm van instellingssubsidie en die van specifieke bekostiging.

OCW-uitgaven aan wetenschapsinstellingen in miljoenen euro
OverigGeoormerkte subsidiesInternationale instellingenWettelijke BibliotheekinstellingenTNOKNAWNWO hoofdbekostiging
200023,646,265,928,7173,367,8281,3
200114,986,967,439,7186,274,9286,7
200219,7113,567,841,119477,1288,4
200318,261,868,942,9189,278,4313,8
200419,992,569,246,9194,183,2303,6
200522,7111,667,446195,486,5306
200655,8185,740,147,9197,387,8308,1
200725,6225,869,152,1194,490,2311,1
200836,8242,474,355,1198,791,7315,6
200952,5353,281,556,6199,894,1325,6
201051,6437,782,554,1192,893,5319,6
201148,7300,484,454,2093,8325,5
201248,9311,391,361,3094,3327
201344,1293,184,354,3093,4320,9
201438,629885,746,9091,3365,9
201529,9251,691,589,7088,9483,2
201626253,690,990,6089,4489,6
201725,4256,295,892,60,089,6475,1

In de periode van 2000 tot en met 2010 is sprake van een stijgende trend. De daling in 2011 is - behalve aan de overheveling van het TNO-budget - mede toe te schrijven aan de afname van de geoormerkte subsidies. Na wat schommelingen is er vanaf 2014 weer een toename van de middelen. De OCW-uitgaven aan Hoofdbekostiging van NWO nemen in 2014 en 2015 toe, zowel absoluut als relatief als gevolg van enkele intensiveringen. 

Specifiek:

  • De afname van de geoormerkte gelden is het gevolg van de afloop van de middelen uit het FES-fonds;
  • De middelen voor de KNAW nemen af als gevolg van kortingen op subsidies;
  • De toename van de middelen voor de KB in 2015 is - na enkele jaren van afname - het gevolg van het feit dat de KB vanaf januari 2015 belast is met de uitvoering van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (WSOB).
OCW (jaarverslagen) Brontabel als csv (874 bytes)