NWO is binnen het wetenschapsbestel een belangrijke financier van onderzoeksprogramma's en onderzoeksprojecten, die op basis van competitie worden toegekend. De indicator kijkt naar het aandeel van de aanvragen dat gehonoreerd kan worden, verdeeld naar de speerpunten uit het strategisch plan van NWO.

Honoreringspercentages NWO naar speerpunt
2016
Vrij onderzoek19
Talentprogramma's22
Overig35
Maatschappelijke uitdagingen39
Onderzoeksfaciliteiten en -apparatuur63

Het totale honoreringspercentage bedroeg 27% in 2016, maar er zijn verschillen tussen de verschillende speerpunten. Zo is het aandeel bij de Vrij onderzoek in 2016 19%, maar ligt het aandeel bij de projecten op het gebied van onderzoeksinfrastructuur op 63%.

Jaarverslagen NWO Brontabel als csv (134 bytes)
Honoreringspercentages NWO gemiddelde van alle speerpunten
honoreringspercentage
200435
200533
200637
200732
200830
200930
201025
201122
201224
201325
201424
201525
201627

Over een langere periode gezien daalt het gemiddelde honoreringspercentage, van 35% in 2004 tot  22% in 2011, en stijgt vervolgens licht tot 27% in 2016.

Jaarverslagen NWO Brontabel als csv (141 bytes)