Exploitatiegegevens NWO, KNAW en KB

De figuur laat de verdeling van de  baten en lasten zien van NWO, KNAW en KB.

Baten NWO, KNAW en KB

Baten NWO, KNAW en KB in miljoenen euro
Overige batenBaten van derdenOverige overheidsbijdragenRijksbijdragen OCW
200625,332,685,5534
200725,536,690,8599,3
200825,934,991,6642
200924,741,587,5753,1
201018,945,6100,1764,9
201132,252,4100,2727,3
201219,846,3113,9755,9
201327,148101,8757,7
201430,143,5122,3826,3
201522,939,8140,2884,7
201626,636,8136,9947,7
201728,940152927
201831,940,5132,81265,9
201920,889,1109,51197,7

De baten van de drie instellingen bestaan voor het grootste deel (ongeveer 85% in 2019) uit de Rijksbijdrage. De baten van derden en overige baten maken slechts een klein deel uit van de totale baten, met een gezamenlijke omvang van 8% in 2019.

DUO en jaarrekeningen NWO, KNAW en KB Brontabel als csv (457 bytes)

Lasten NWO, KNAW en KB

Lasten NWO, KNAW en KB in miljoenen euro
Overige lastenHuisvestingslastenAfschrijvingenPersonele lasten
2006435,728,912215,9
2007453,630,710,7213,9
2008446,828,910,1214,5
2009531,930,19276,8
2010664,931,19,5235,4
2011682,332,110,3242,3
2012625,640,522,6269,8
201312213921,4273,3
2014632,836,921,6268,9
201573634,422,4294,9
2016689,337,421,8297,7
2017744,633,628306,6
20181212,833,226,1316,1
2019823,836,024,8333,7

De categorie "overige lasten" neemt het grootste deel binnen de totale lasten voor zijn rekening met een aandeel van ongeveer tweederde.  In 2013 en 2018 neemt dit aandeel incidenteel toe tot bijna 80% en daalt daarna weer tot ruim tweederde in 2019. Deze overige lasten bestaan grotendeels uit de onderzoekssubsidies die NWO verstrekt aan derden. De sterke toename in 2018 heeft te maken met een eenmalige vordering van OCW op NWO. Het aandeel van de personele lasten is doorgaans ongeveer 30%, maar in 2018 lager door de incidentele toename van de overige lasten.

DUO en jaarrekeningen NWO, KNAW en KB Brontabel als csv (448 bytes)