Bestemming NWO-middelen

Waaraan geeft NWO zijn middelen uit? De figuur laat de verdeling over verschillende bestemmingscategorieën zien.

NWO-middelen

NWO-middelen naar bestemming, in miljoenen euro's
ApparaatskostenOverige onderzoeksinstellingenExploitatie instituten, STWNWO institutenUniversiteitenHogescholenOCW
201251,290,947102,9464,4
201353,575,577,685443,6
201452,7133,832,9122,3433,3
201551103,987,598,3496,431,7
201660,1111,294,189,2439,131,5
201762,5136,751,9115,547935
201872,4115,113,3164,4608,725,4342

Het grootste deel van de NWO-middelen gaat naar de universiteiten, met een aandeel dat schommelt tussen 50 en 60%. In 2016 gaat 15% naar de NWO-instituten. De beheerskosten bedragen 6 a 7%. Vanaf 2015 maken ook middelen voor de hogescholen een klein onderdeel uit van de NWO-uitgaven (4%).

Het bedrag voor OCW in 2018 betreft een vordering m.b.t. een gewijzigde zienswijze van OCW.

Jaarrekeningen NWO Brontabel als csv (379 bytes)

Besteding NWO-middelen naar bestemming

Besteding NWO-middelen naar bestemming In % van het totaal
ApparaatskostenOverige onderzoeksinstellingenExploitatie instituten, STWNWO institutenUniversiteitenHogescholenOCW
201251,290,947102,9464,4
201353,575,577,685443,6
201452,7133,832,9122,3433,3
201551103,987,598,3496,431,7
201660,1111,294,189,2439,131,5
201762,5136,751,9115,547935
201872,4115,113,3164,4608,725,4342
NWO jaarrekeningen Brontabel als csv (379 bytes)