Nederlandse R&D-uitgaven, financiers

De R&D-uitgaven kunnen uitgedrukt worden als % van het bruto binnenlands product (BBP) om zo het belang ervan in de economie aan te geven, onderverdeeld naar vier financiers.

R&D-uitgaven in Nederland

R&D-uitgaven in Nederland naar financieringsbron, in % BBP
BuitenlandOverig nationaalOverheidBedrijvenTotaal (nog geen uitsplitsing beschikbaar)
19990,20,080,60,91
2000
20010,190,070,620,88
2002
20030,190,060,640,85
2004
20050,220,070,610,84
2006
20070,180,060,570,83
2008
20090,180,070,590,76
2010
20110,220,070,650,97
20120,240,070,631,01
20132,16
20142,17
20152,15
20162,15
20170,260,050,641,23
20182,16

Hoewel de financiering vanuit alle bronnen een duidelijke toename laat zien vanaf 1990, is de toename van de financiering door bedrijven sterker dan bij de overheid. De stijging in 2011 heeft grotendeels te maken met een verandering in de meetmethode, waarbij ook de cijfers van bedrijven met minder dan 10 werknemers worden meegenomen. In november 2019 heeft het CBS de R&D-cijfers nogmaals gereviseerd, conform internationale afspraken hierover. Omdat sinds de revisie ook uitgaven aan ingehuurd R&D-personeel worden meegenomen, zijn de totale uitgaven aan R&D als percentage van het bbp toegenomen, van 2,0% naar 2,2% voor de periode van 2013 tot en met 2017. Ook wordt sinds de revisie een deel van de onderzoeksinstituten nu in de statistieken meegerekend aan de kant van de bedrijven, terwijl deze voorheen onder de publieke researchinstellingen werden gerekend. Dit heeft te maken met de afgenomen institutionele overheidsfinanciering voor een aantal onderzoeksinstituten. Voor 2013 tot en met 2017 zijn nog geen uitsplitsingen beschikbaar, omdat het CBS bezig is met de revisie van deze cijfers. De toename vanuit het buitenland is relatief het grootste, maar dat heeft ook te maken met het lage absolute niveau in 1990. 

Bedrijven financieren meer dan de helft van de in Nederland uitgevoerde R&D. Het aandeel van de overheid daalt van bijna de helft in 1990 tot minder dan een derde vanaf 2013 (na revisie). Het aandeel van het buitenland neemt toe in de jaren negentig, en schommelt vanaf 1997 tussen 10 en 13 procent. Na een stijging in recente jaren tot 16 procent in 2015, daalt het aandeel vervolgens terug tot 12 procent in 2017.

CBS Brontabel als csv (474 bytes)