De R&D-uitgaven kunnen uitgedrukt worden als % van het bruto binnenlands product (BBP) om zo het belang ervan in de economie aan te geven, onderverdeeld naar vier financiers.

R&D-uitgaven in Nederland naar financieringsbron, in % BBP
BuitenlandOverig nationaalOverheidBedrijven
20010,190,070,620,88
2002
20030,190,060,640,85
2004
20050,220,070,610,84
2006
20070,180,060,570,83
2008
20090,180,070,590,76
2010
20110,220,070,650,97
20120,240,070,631
20130,240,070,651
20140,250,060,661,02
20150,310,050,660,98
20160,320,060,661

Hoewel de financiering vanuit alle bronnen een duidelijke toename laat zien vanaf 1990, is de toename van de financiering door bedrijven sterker dan bij de overheid. De toename vanuit het buitenland is relatief het grootste, maar dat heeft ook te maken met het lage absolute niveau in 1990.

Bedrijven financieren ongeveer de helft van de in Nederland uitgevoerde R&D. Het aandeel van de overheid daalt van bijna de helft in 1990 tot ongeveer een derde vanaf 2012. Het aandeel van het buitenland neemt toe in de jaren negentig, en schommelt vanaf 1997 tussen 10 en 13 procent. In 2015 stijgt dit aandeel naar 15 procent en neemt in 2016 verder toe tot 16 procent.

CBS Brontabel als csv (376 bytes)