Wat is de ontwikkeling van de R&D-uitgaven voor Nederland als geheel en voor de verschillende sectoren vanaf 2000, uitgedrukt in % van het BBP?

R&D-uitgaven in Nederland naar uitvoerende sector, in % BBP
BedrijvenHoger onderwijsResearchinstellingenTotaal
19991,030,490,281,8
20000,990,490,231,71
20010,990,520,251,76
20020,920,540,241,7
20030,950,550,241,74
20040,970,540,241,75
20050,960,560,221,74
20060,960,540,221,72
20070,90,530,211,64
20080,830,550,21,58
20090,790,60,211,6
20100,830,580,21,61
20111,080,620,211,9
20121,10,610,231,94
20131,090,630,241,96
20141,120,640,242
20151,120,640,242
20161,160,610,232
20171,170,590,231,99

De omvang van de R&D-uitgaven in Nederland als percentage van het BBP neemt vanaf 1990 geleidelijk af tot en met 2008 om in 2011 sterk te stijgen, vooral vanwege aanpassingen in de dataverzameling. Het BBP-percentage van ongeveer 2% vanaf 2013 ligt desondanks nog onder dat van 1990 (2,07%) . Voor HO-instellingen en bedrijven ligt het in 2017 iets hoger dan in 1990, voor de researchinstellingen lager.

CBS Brontabel als csv (532 bytes)