R&D-uitgaven zijn afkomstig uit verschillende financieringsbronnen: bedrijven (privaat), de overheid  (publiek), private partijen zonder winstoogmerk (PNP) en buitenlandse bronnen (de EU en buitenlandse bedrijven).

De uitvoering vindt plaats in drie sectoren: bedrijven, publieke researchinstellingen (inclusief PNP) en instellingen voor hoger onderwijs (universiteiten, instellingen voor hbo en universitaire medische centra).

R&D-uitgaven in Nederland naar sector van uitvoering en financieringsbron 2016
BuitenlandPNPHoger onderwijsOverheidBedrijven
Bedrijven15271471566427
Researchinstellingen3215916987266
Hoger onderwijs37530003475350
Totaal Nederland22233732346187043

De totale R&D-uitgaven in Nederland bedragen in 2016 14.280 miljoen euro. Hiervan is 57% uitgevoerd in de bedrijvensector (1.831 miljoen euro), 32% in de hoger onderwijssector (4.500 miljoen euro) en 12% door de researchinstellingen (1.649 miljoen euro).

Van alle in Nederland uitgevoerde R&D wordt ongeveer de helft gefinancierd door bedrijven, een derde door de overheid, 16% komt vanuit het buitenland en 3% door private non profit organisaties. Waar bedrijven de belangrijkste financier zijn van de in de eigen sector uitgevoerde R&D, is de overheid de belangrijkste financier van de R&D in het hoger onderwijs en bij de researchinstellingen.

CBS Brontabel als csv (199 bytes)