R&D-uitgaven zijn afkomstig uit verschillende financieringsbronnen: bedrijven (privaat), de overheid  (publiek), private partijen zonder winstoogmerk (PNP) en buitenlandse bronnen (de EU en buitenlandse bedrijven).

De uitvoering vindt plaats in drie sectoren: bedrijven, publieke researchinstellingen (inclusief PNP) en instellingen voor hoger onderwijs (universiteiten, instellingen voor hbo en universitaire medische centra).

R&D-uitgaven in Nederland naar sector van uitvoering en financieringsbron 2017
BuitenlandPNPHoger onderwijsOverheidBedrijven
Bedrijven135317111617084
Researchinstellingen30662141045248
Hoger onderwijs37530003350350
Totaal Nederland20343792545567682

De totale R&D-uitgaven in Nederland bedragen in 2017 14,7 miljard euro. Hiervan is 59% uitgevoerd in de bedrijvensector (8,6 miljard euro), 30% in de hoger onderwijssector (4,4 miljard euro) en 11% door de researchinstellingen (1,7 miljard euro).

Van alle in Nederland uitgevoerde R&D wordt ruim de helft gefinancierd door bedrijven en bijna een derde door de overheid. 14% komt vanuit het buitenland en 3% van private non profit organisaties. Waar bedrijven de belangrijkste financier zijn van de in de eigen sector uitgevoerde R&D, is de overheid de belangrijkste financier van de R&D in het hoger onderwijs en bij de researchinstellingen.

CBS Brontabel als csv (201 bytes)