Nederlandse R&D-uitgaven, herkomst en bestemming

R&D-uitgaven zijn afkomstig uit verschillende financieringsbronnen: bedrijven (privaat), de overheid  (publiek), private partijen zonder winstoogmerk (PNP) en buitenlandse bronnen (de EU en buitenlandse bedrijven).

De uitvoering vindt plaats in drie sectoren: bedrijven, publieke researchinstellingen (inclusief PNP) en instellingen voor hoger onderwijs (universiteiten, instellingen voor hbo en universitaire medische centra).

R&D-uitgaven in Nederland naar sector van uitvoering en financieringsbron

R&D-uitgaven in Nederland naar sector van uitvoering en financieringsbron 2017
BuitenlandOverig nationaalOverheidBedrijven
Bedrijven1343796098623
Hoger onderwijs4122863433376
Researchinstellingen1321169278
Totaal in Nederland per bron188737647349077

De totale R&D-uitgaven in Nederland bedragen in 2017 16,07 miljard euro (gereviseerde cijfers CBS). Het merendeel (66%) hiervan is uitgevoerd in de bedrijvensector (10,7 miljard euro), 28% in de hoger onderwijssector (4,5 miljard euro) en 6% door de researchinstellingen (0,9 miljard euro).

Van alle in Nederland uitgevoerde R&D wordt meer dan de helft (56%) gefinancierd door bedrijven en bijna een derde (29%) door de overheid. 12% komt vanuit het buitenland en 2% van private non profit organisaties. Waar bedrijven de belangrijkste financier zijn van de in de eigen sector uitgevoerde R&D, is de overheid de belangrijkste financier van de R&D in het hoger onderwijs en bij de researchinstellingen.

CBS Brontabel als csv (196 bytes)