Typen overheidssteun voor R&D in Nederland

De overheidssteun van R&D is te onderscheiden naar enerzijds directe financiering van instellingen en onderzoeksprogramma's en -projecten en anderzijds naar steun via fiscale instrumenten.

Directe en indirecte overheidssteun voor R&D

Directe en indirecte overheidssteun voor R&D in miljoenen euro's
Fiscale overheidssteunDirecte overheidsfinanciering RenD
20002843385
3323605
20023473906
3123934
20043493921
3593940
20063774245
4104353
20084454581
7014851
20108604857
9214975
20128674677
10014794
201410434874
10104881
201612174926
12145107
201811725066
12145048
202012145020
12145060
202212145052

De financiële overheidssteun voor R&D in Nederland bereikt een piek in 2017 en stabiliseert in de jaren erna. Het aandeel fiscaal loopt op van 7,8% in 2000 tot bijna 20% in 2016 en verder.

Rathenau Instituut Brontabel als csv (371 bytes)