Financiële cijfers wetenschap

Hier vindt u informatie over financiers en uitvoerders van R&D in Nederland. Er zijn ook cijfers waarbij Nederland wordt vergeleken met andere landen. Specifieke aandacht is er voor de private financiering bij publieke instellingen en twee vormen van overheidssteun voor R&D.

Bedrijven belangrijkste financier van R&D

Bedrijven financieren ongeveer de helft van de Nederlandse R&D, terwijl de overheid goed is voor ongeveer 1/3 van het totaal. De overige middelen komen van het buitenland en private non profit bronnen. De overheidssteun voor R&D kent naast directe financiering ook een indirecte component in de vorm van fiscale steun.

Bedrijven zijn ook de belangrijkste uitvoerder

Bedrijven zijn ook de grootste uitvoerder van R&D met bijna 60%, gevolgd door instellingen voor hoger onderwijs (universiteiten, universitaire medische centra en hogescholen) met zo'n 30% en researchinstellingen met 10%.

Nederland met R&D-uitgaven net boven EU-gemiddelde

Qua R&D-uitgaven in % geeft Nederland minder uit aan R&D dan veel andere landen, maar iets meer dan het gemiddelde van de 28 EU-lidstaten. Met name bedrijven voeren minder R&D uit dan bedrijven in andere landen.