We presenteren een aantal kerncijfers over het Nederlandse wetenschapsstelsel en de organisaties die er deel van uitmaken, zo mogelijk ook in internationaal perspectief.

De Nederlandse wetenschap behoort tot de wereldtop. Daar is geld voor nodig, personeel dat het uitvoert en instellingen waar wetenschappers werken. Dat leidt tot output. Maar welke cijfers zeggen hier iets over?

Het functioneren van de Nederlandse wetenschap wordt beïnvloed door het beleid dat de Nederlandse overheid en Nederlandse instellingen voeren. De Nederlandse overheid heeft zijn beleid geformuleerd in de Wetenschapsvisie 2025. Elke instelling kent daarbinnen weer zijn eigen strategie.

Op de website van het Rathenau Instituut / Wetenschap in Cijfers zijn cijfers voor meerdere indicatoren beschikbaar. Daarnaast bevat Rathenau / Wetenschap in Cijfers een aantal thematische factsheets over beleid, financiering, uitvoering en output van wetenschap.