Internationaal

Het ministerie van OCW monitort de internationale positie van het Nederlandse onderwijs- en wetenschapstelsel.

Het is een belangrijke ambitie om tot de internationale top-5 te behoren op het gebied van onderwijs en wetenschap. Deze nationale ambitie volgen we met een aantal belangrijke prestatie-indicatoren. Op Europees niveau zijn met de EU2020-strategie ambitieuze onderwijsdoelstellingen gesteld voor een sterke en duurzame economie met veel werkgelegenheid.