Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs

Leerlingen worden voorbereid op de toekomst. Er is oog voor individuele talenten van iedere leerling. ICT kan hierbij ondersteunen. Met digitale leermiddelen kunnen leerroutes beter aangepast worden op individuele leerlingen. Het onderwijsaanbod doet recht aan de brede vorming die recht doet aan de diverse talenten van kinderen.

We monitoren de implementatieĀ en het gebruik van ICT in het onderwijs, evenals de vaardigheden van leraren op dit gebied. Ook kijken we naar het onderwijsaanbod, zittenblijven enĀ de brede vorming van leerlingen.