Aandeel leraren dat de differentiatievaardigheden beheerst

In 2020 beheersen alle leraren de differentiatievaardigheden en zijn daarmee vakbekwaam.6

6 De hier gepresenteerde tussenwaarde betreft leraren met 10 of meer jaren ervaring. De basiswaarde is hierop aangepast.

Aandeel leraren dat de differentiatievaardigheden beheerst
Aandeel lerarenAandeel leraren
201356%ambitie
201460%ambitie60%
201556%ambitie62%
2016ambitie64%
2017ambitie68%
2018ambitie78,6666666666667%
2019ambitie89,3333333333333%
2020ambitie100%

Welke beweging is zichtbaar

De beheersing van de differentiatievaardigheden beweegt de afgelopen jaren rond de 60 procent. Voor 2015-2016 zijn geen nieuwe gegevens beschikbaar.7 Wel geeft de inspectie in de Staat van het Onderwijs aan dat de basis inmiddels op orde is, maar differentiëren complex blijft. Ook melden zij dat leraren hun instructie wel beter zijn gaan afstemmen, maar dat inspecteurs zijn 'meegegroeid' in hun oordeel en kritischer zijn gaan kijken op dit punt.8

7 De omvang van de steekproef 15-16 in het basisonderwijs is ten opzichte van 14-15 in verband met de toezichtplanning gereduceerd, daardoor heeft de nauwkeurigheid van de cijfers naar ervaringscategorie grotere marges gekregen. Op aanraden van de inspectie worden de nieuwe cijfers van po niet vergeleken met de oude. In het nieuwe inspectiekader dat per 1 augustus 2017 ingaat vervalt deze indicator.
8 Bron: Staat van het Onderwijs 2015-2016. De inspectie rapporteert wel over de onderliggende indicatoren 'afstemming instructie' (35 procent onvoldoende), 'afstemming verwerking' (15 procent onvoldoende), 'afstemming onderwijstijd' (13 procent onvoldoende). Het afstemmen van verwerking is een verbetering ten opzichte van vorig jaar (20 procent). Bij de twee andere indicatoren is het gelijk gebleven.      

Welke acties worden ondernomen

In 2017 is een verdiepend onderzoek naar differentiatie en differentiatievaardigheden in het po en vo uitgevoerd.9 Hieruit blijkt onder meer dat op scholen nog vaak onduidelijk is wat van leraren wordt verwacht op het gebied van differentiatie en dat veel effectieve manieren van professionaliseren -bottom-up, bij elkaar kijken in de klas en feedback geven- nog onvoldoende op orde zijn. Ook is noodzakelijk dat leraren de juiste kennis en attitude hebben om effectief om te gaan met verschillen en voldoende boven de stof staan. De beroepsgroep is hiervoor aan zet als eigenaar van de bekwaamheidseisen en invulling van het register. Scholen kunnen meer doen aan strategisch HRM-beleid, waarbinnen professionalisering is gekoppeld aan de schoolvisie.

9 ResearchNed, Differentiëren en differentiatievaardigheden in het primair onderwijs, 2017. ResearchNed, Differentiëren en differentiatievaardigheden in het voortgezet onderwijs, 2017.      

Bron: Inspectie van het Onderwijs, Staat van het Onderwijs 2014-2015 - (NB: geen nieuwe data) Brontabel als csv (244 bytes)