Aandeel leraren dat de algemeen didactische vaardigheden beheerst

Startende leraren zijn in maximaal drie jaar basisbekwaam: ze beheersen dan de algemeen didactische vaardigheden in de praktijk.

Aandeel leraren dat de algemeen didactische vaardigheden beheerst
Aandeel lerarenAandeel leraren
201385%ambitie85%
201483%ambitie87,1428571428571%
201584%ambitie89,2857142857143%
2016ambitie91,4285714285714%
2017ambitie93,5714285714286%
2018ambitie95,7142857142857%
2019ambite97,8571428571429%
2020ambitie100%

Welke beweging is zichtbaar

Voor 2015-2016 zijn geen nieuwe gegevens beschikbaar.12 In voorgaande jaren is het aantal als voldoende beoordeelde lessen na een daling in 2013-2014 weer iets gestegen in 2014-2015, naar 84 procent. Het verbeteren van de didactische vaardigheden van leraren staat nog altijd nadrukkelijk bij de besturen op de agenda: de meerderheid van de besturen (61 procent) is hiermee bezig en bijna een vijfde (19 procent) heeft beleid in voorbereiding op dit terrein.13 Dit is echter nog onvoldoende om de ambitie te halen.

12 De omvang van de steekproef 15-16 in het basisonderwijs is ten opzichte van 14-15 in verband met de toezichtplanning gereduceerd, daardoor heeft de nauwkeurigheid van de cijfers naar ervaringscategorie grotere marges gekregen. Op aanraden van de inspectie worden de nieuwe cijfers van po niet vergeleken met de oude. In het nieuwe inspectiekader dat per 1 augustus 2017 ingaat, vervalt deze indicator.
13 Regioplan, Tabellenrapport monitor bestuursakkoord po, 2017. 

Welke acties worden ondernomen

Zie de acties genoemd onder differentiatievaardigheden en gebruik van een observatie-instrument.

Bron: Inspectie van het Onderwijs, Staat van het Onderwijs 2014-2015 - geen nieuwe data Brontabel als csv (302 bytes)