Aandeel schoolleiders dat is geregistreerd in het schoolleidersregister PO

 Doelstellingen

  •  In 2018 werken alle schoolleiders aan het onderhoud van hun bekwaamheid en registreren zich in het schoolleidersregister PO.
  • In 2018 voldoen alle schoolleiders aan de registratie-eisen: een afgeronde schoolleidersopleiding of een vergelijkbaar kennis- en vaardigheidsniveau.

Aandeel schoolleiders dat is geregistreerd in het schoolleidersregister PO

Aandeel schoolleiders dat is geregistreerd in het schoolleidersregister PO
% geregistreerde schoolleiders% aangemelde schoolleiders% geregistreerde schoolleiders% aangemelde schoolleiders
201530%75%ambitie 30%ambitie 75%
201644%83%ambitie 45%ambitie 80%
201755%90%ambitie 70%ambitie 91%
201895%100%ambitie 100%ambitie 100%

Welke beweging is zichtbaar

Sinds 1 januari 2018 is registratie in het schoolleidersregister een in de cao PO opgenomen verplichte voorwaarde voor het kunnen vervullen van een directiefunctie. Geregistreerde schoolleiders werken inmiddels aan hun vierjaarlijkse herregistratie. Schoolleiders kunnen daarbij kiezen uit een aanbod van geaccrediteerde masters, formeel leren en/of informeel leren. Informeel leren kan bijvoorbeeld bestaan uit het bezoeken van een congres, deelname aan netwerken of het ontplooien van initiatieven op de eigen school.

In 2018 hadden alle schoolleiders zich aangemeld bij het schoolleidersregister. Daarnaast hebben nagenoeg alle schoolleiders zich geregistreerd. Dit betekent dat zij voldoen aan de vereisten voor registratie. Zij volgen een masteropleiding of ontwikkelen zich op drie onderwerpen van de kennisbasis (de professionaliseringsthema’s). Zij kunnen dit doen door te kiezen uit één van de 351 gecertificeerde opleidingen, cursussen en studiereizen of door te kiezen voor informeel leren in de beroepspraktijk.

Welke acties worden ondernomen

Het Schoolleidersregister PO werkt met schoolleiders aan de actualisering van de beroepsstandaard. De huidige beroepsstandaard wordt vergeleken met beroepsstandaarden uit andere landen en er wordt onderzoek gedaan naar de nieuwste inzichten op het gebied van schoolleiderschap. Er worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd om met schoolleiders over de beroepsstandaard te praten. De verwachting is dat de geactualiseerde beroepsstandaard eind november 2020 beschikbaar is.
Ook aan de ontwikkeling van de kennisbasis wordt verder gewerkt:

  1. Ontwikkelingen en trends in en rond de school die van invloed zijn op het beroep van schoolleiders worden jaarlijks in kaart gebracht en tijdens een bijeenkomst besproken met schoolleiders. Indien noodzakelijk worden de bestaande professionaliseringsthema’s op basis van deze onderzoeken geactualiseerd.
  2. Het Schoolleidersregister PO, drie wetenschappers uit verschillende disciplines (bedrijfskunde, pedagogiek en onderwijskunde) en vijftien schoolleiders onderzoeken gezamenlijk de rol van reflexiviteit in leiderschap. De resultaten van dit onderzoek zullen in 2020 beschikbaar zijn.

Nieuwe professionaliseringsthema’s worden ontwikkeld. Het Schoolleidersregister brengt groepen schoolleiders samen met wetenschappers om te onderzoeken welke wetenschappelijke inzichten relevant zijn schoolleiders. In 2019 zullen de eerste nieuwe professionaliseringsthema’s beschikbaar zijn.

Bron: Schoolleidersregister PO Brontabel als csv (273 bytes)