Professionele scholen

De kwaliteit van het onderwijs is afhankelijk van de inzet en vaardigheden van alle betrokkenen, waarbij de kwaliteit van de leraar van doorslaggevend belang is. Professionele ontwikkeling heeft prioriteit. Door een divers onderwijsteam worden capaciteiten en kwaliteiten volledig benut. Schoolleiders en -besturen vervullen hier een cruciale rol.