Dashboard sectorakkoorden

Iedere leerling verdient goed onderwijs dat uitdaagt en voorbereidt op de toekomst. Daarvoor zijn leraren en schoolleiders nodig die zich continu verbeteren en besturen die verantwoordelijkheid nemen voor onderwijskwaliteit. Dit zijn de ambities van het bestuursakkoord PO en het sectorakkoord VO.

Op OCW in cijfers volgen we per hoofddoel de doelstellingen die zijn afgesproken in de sectorakkoorden. De doelstellingen zijn vertaald in indicatoren met streefwaarden.