Peer review

De ambitie is dat in 2020 alle leraren in het po en vo deelnemen aan peer review.

Aandeel leraren dat deelneemt aan peer review po en vo
povopovo
201557%63%ambitieambitie
201674%68%ambitie74%ambitie68%
2017ambitie81%ambitie76%
2018ambitie87%ambitie84%
2019ambitie94%ambitie92%
2020ambitie100%ambitie100%

Welke beweging is zichtbaar?

In 2016 geeft in po en vo respectievelijk 74% en 68% aan dat zij deelnemen aan peer review. Voor deze indicator zijn ten opzichte van het dashboard van de lerarenagenda 2016 geen nieuwe cijfers beschikbaar6. De eerstvolgende meting betreft het jaar 2018.7

6 Trendrapportage PoMo
7 Ibid

Welke acties worden ondernomen?

Er zijn in 2016 aan de schoolbesturen in het po en vo handreikingen gedaan om werk te maken van diverse vormen van peer review. Er zijn faciliteiten vanuit de cao, projecten van de sectorraden, de Onderwijscoöperatie en organisaties als Stichting leerKRACHT.
Samen met de VO-raad zet OCW in op collegiale visitatietrajecten middels het programma stap 2. In de kwaliteitsbeoordeling van de opleidingsscholen heeft peer review een belangrijke rol voor zowel po als vo. We roepen de schoolbesturen op om bij de ontwikkeling van het HRM-beleid deze faciliteiten te benutten waardoor leraren van en met elkaar kunnen leren. Deze activiteiten zijn in 2017 gecontinueerd.  

Bron: POMO Brontabel als csv (202 bytes)