Functioneringsgesprek

De ambitie is dat in 2020 alle leraren in het po, vo en mbo minimaal 1 keer jaar een functioneringsgesprek voeren.

Aandeel leraren dat minimaal 1 keer per jaar functioneringsgesprek heeft
Percentage schoolleiders/managers vo dat aangeeft dat op school docent met educatieve minor werktpovombopovombo
201580,70%71,30%75,10%ambitieambitieambitie
201682,00%69,00%76,00%ambitie82%ambitie69%ambitie76%
2017ambitie86,5%ambitie76,8%ambitie82%
2018ambitie91%ambitie84,5%ambitie88%
2019ambitie95,5%ambitie92,3%ambitie94%
2020ambitie100%ambitie100%ambitie100%

Welke beweging is zichtbaar?

In 2016 geeft in po, vo en mbo respectievelijk 82, 89 en 76 procent aan dat een functioneringsgesprek is gevoerd. Voor deze indicator zijn ten opzichte van het dashboard van de lerarenagenda 2016 geen nieuwe cijfers beschikbaar. De eerstvolgende meting betreft het jaar 2018.5

5 Trendrapportage PoMo

Welke acties worden ondernomen?

Strategisch HRM-beleid is een essentieel onderdeel van goed onderwijs. Er is daarom in 2016 extra op ingezet door een begeleidingstraject van scholen in het po. In 2017 is de PO-Raad begonnen met het organiseren van een leergang strategisch HR-beleid. In vo vindt ook uitgebreide ondersteuning plaatst vanuit de VO-raad. Doormiddel van regiocoördinatoren worden vo-scholen in hun eigen regio ondersteund bij het realiseren van een meer professionele organisatie. Daar horen goed personeelsbeleid en het voeren van functioneringsgesprekken van hoog niveau bij. 

Bron: Onderwijs Werkt!, POMO Brontabel als csv (411 bytes)