Aandeel schoolleiders tevreden over HRM

De ambitie is dat de tevredenheid van schoolleiders in 2020 met 15% is gestegen.

Aandeel schoolleiders tevreden over HRM-beleid school
povombopovombo
201570,9%65,5%52,0%ambitieambitieambitie
201658,0%50,0%37,0%ambitie58%ambitie50%ambitie37%
2017ambitie66%ambitie58%ambitie44%
2018ambitie74%ambitie65%ambitie51%
2019ambitie82%ambitie73%ambitie58%
2020ambitie90%ambitie80%ambitie65%

Welke beweging is zichtbaar?

In 2016 geeft in po, vo en mbo respectievelijk 58, 50 en 37% aan tevreden te zijn over het HRM beleid van de school.

Voor deze indicator zijn ten opzichte van het dashboard van de lerarenagenda 2016 geen nieuwe cijfers beschikbaar. De eerstvolgende meting betreft het jaar 2018.8

8 Trendrapportage PoMo.

Welke acties worden ondernomen?

Voor schoolleiders in het po geldt dat HRM verankert zit in één van de competenties (Vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid) van de Beroepsstandaard professionele schoolleiders PO, wat de beroepsgroep zelf heeft vastgesteld. Deze beroepsstandaard vormt de basis voor het schoolleidersregister po.
In het voortgezet onderwijs zet de VO-raad op verschillende manieren het belang van HRM-beleid op de agenda, bij schoolbesturen en schoolleiders. De VO-Academie besteedt in verschillende leergangen, informatieproducten en bijeenkomsten aandacht aan dit thema, voor zowel schoolbestuurders en schoolleiders. Ook vorm HRM en het stuimuleren van de ontwikkeling van het personeel op school onderdeel van de opgestelde beroepsstandaard. De beroepsstandaard vormt weer de basis voor het schoolleidersregister vo. De Nationale Schoolleidertop (NST), die dit jaar door schoolleidersorganisaties zelf wordt georganiseerd, staat eveneens in het teken van de bekwaamheidseisen in de beroepsstandaard. In het project Stap 2 van de VO-Raad worden scholen ondersteund bij het vormgeven van strategisch HRM-beleid, gekoppeld aan onderwijskundige doelen.

Bron: POMO Brontabel als csv (295 bytes)