Aandeel leraren tevreden over HRM

De ambitie is de tevredenheid van leraren in 2020 met 15% is gestegen.

Aandeel leraren tevreden over HRM-beleid school
povombopovombo
201557%43%42%ambitieambitieambitie
201644%26%26%ambitie44%ambitie26%ambitie26%
2017ambitie51,75%ambitie33,25%ambitie32%
2018ambitie59,5%ambitie40,5%ambitie38%
2019ambitie67,25%ambitie47,75%ambitie44%
2020ambitie75%ambitie55%ambitie50%

Welke beweging is zichtbaar?

In 2016 geeft in po, vo en mbo respectievelijk 44%, 26% en 26% aan dat zij tevreden zijn over het HRM beleid van de school.

Voor deze indicator zijn t.o.v. het dashboard van de lerarenagenda 2016 geen nieuwe cijfers beschikaar. De eerstvolgende meting betreft het jaar 2018.

Welke acties worden ondernomen?

In 2016 is OCW samen met de PO-Raad en de vakbonden een ondersteunings-traject gestart. Dit traject is bestemd voor schoolbesturen en schoolleiders, die problemen ervaren bij de versterking van de functiemix. 24 schoolbesturen zijn in aanmerking gekomen voor een individuele ondersteuning. De eerste resultaten zijn naar verwachting vanaf 2018 zichtbaar.
In de vo-sector zet OCW samen met de VO-raad in op versterking van het strategisch HRM-beleid middels het programma stap 2. Binnen stap 2 bieden regiocoördinatoren scholen in hun eigen regio hulp en ondersteuning bij het realiseren van een meer professionele organisatie. Daar horen goed personeelsbeleid en het voeren van functioneringsgesprekken van hoog niveau bij. Daarnaast biedt de VO-raad collegiale ondersteuning door schoolleiders van andere scholen en biedt zij training aan.
In de mbo-sector is de verdere versterking van de professionalisering van de medewerkers één van de belangrijkste aspecten bij de mbo-kwaliteitsafspraken. De instellingen hebben in hun kwaliteitsplan laten zien op welke wijze zij – afhankelijk van de actualiteit en behoefte binnen de instelling – hierin verantwoordelijkheid nemen en de kwaliteit van het onderwijs verhogen. Zij hebben voor de zomer hun kwaliteitsplan ingeleverd voor de periode 2015-2018 op basis van de Regeling kwaliteitsafspraken.

Bron: POMO Brontabel als csv (299 bytes)