Lijn 7: Een sterke beroepsorganisatie

De ambitie is dat het beeld van de leraar als de persoon die bepalend is in de ontwikkeling en ontplooiing van jonge mensen, diep is geworteld in de samenleving.

Het onderwijs aan leerlingen en studenten verbetert, omdat leraren hun kennis actueel houden en hun vaardigheden aanscherpen. In het lerarenregister maken leraren zichtbaar of ze bevoegd en bekwaam zijn, en leraren hebben tijd en geld om te werken aan hun bevoegdheid en bekwaamheid.