Lijn 3: Aantrekkelijke en flexibele leerroutes

De ambitie is dat er door aantrekkelijke en flexibele routes naar het leraarschap kwantitatieve én kwalitatieve tekorten in het onderwijs tot de verleden tijd behoren.

De instroom van voldoende goede studenten wordt bevorderd, door vwo’ers, zij-instromers, jonge academici en mannen op de pabo aan te trekken. We meten dit met het aandeel vwo’ers op de pabo en op de tweedegraads lerarenopleidingen, het aandeel mannen dat instroomt op de pabo, en het aantal scholen dat een docent met een educatieve minor in dienst heeft.