Lijn 2: Betere lerarenopleidingen

De ambitie is dat studenten die een lerarenopleiding hebben afgerond over kennis van hun vak(gebied) beschikken, over Bildung, duidelijk kunnen uitleggen en een taakgerichte werksfeer kunnen creëren.

In de opleiding is de basis gelegd om te differentiëren in het onderwijsaanbod en opbrengstgericht te werken. De opleiding sluit goed aan op de behoeften van toekomstige leraren en de scholen. Een goede indicator voor de kwaliteitsverbetering van de lerarenopleidingen is de tevredenheid van schoolleiders en studenten over het onderwijs en de voorbereiding op het beroep.