Lijn 1: Betere studenten aan lerarenopleidingen

De ambitie is dat alle nieuwe studenten voldoende relevante voorkennis hebben en in potentie geschikt zijn voor het beroep van leraar.

Daardoor hoeven opleidingen geen tijd meer te besteden aan het bijspijkeren van studenten en zal het rendement van de opleidingen stijgen. We meten dit met het uitval- en switchpercentage, en het bachelorrendement op de lerarenopleidingen.