Dashboard Lerarenagenda

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap volgt in het dashboard Lerarenagenda de voortgang op de kwantitatieve ambities in de Lerarenagenda met behulp van een beknopte en samenhangende set indicatoren.

Per agendalijn zijn 3 tot 4 indicatoren opgenomen, soms met streefwaarden voor 2020, en conform afspraken die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met de sectoren heeft gemaakt. Voor meer informatie over de Lerarenagenda zie www.delerarenagenda.nl.