Beleidsagenda en Beleidsverslag 2015

De beleidsagenda bij de OCW-begroting presenteert de belangrijkste ambities en beleidsdoelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de begroting 2015 zijn deze ambities uitgewerkt en voorzien van een aantal kwantitatieve doelen met bijbehorende streefwaarden passend bij de beleidsambities. Op OCW in Cijfers monitort en registreert de minister van OCW de voortgang op de belangrijkste (niet-financiële) streefdoelen van de begroting 2015.

De beleidsagenda 2015 is veranderd ten opzichte van 2014 vanwege toezeggingen aan de Tweede Kamer om het NOA (Nationaal Onderwijs Akkoord) en de Lerarenagenda uit te lichten en enkele indicatoren te schrappen.