Monitor streefdoelen onderwijs

Het Nederlandse onderwijs doet het goed. Onze leerlingen en studenten zijn hoog opgeleid en presteren goed, ook vergeleken met leerlingen in andere landen. Iedere dag werken leraren, schoolleiders en bestuurders hard om het beste uit alle leerlingen te halen. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat het onderwijs leerlingen en studenten optimaal voorbereidt op de uitdaging van de toekomst.  

In de onderstaande tabellen zijn de ambities uitgewerkt en voorzien van indicatoren met bijbehorende streefwaarden passend bij de beleidsambities.

Kansen en talenten voor iedereen

Sector Indicator Streefwaarde (jaartal)
PO - VVE % gemeenten doelgroeppeuters 640 uur ve per jaar
Sector Indicator Streefwaarde (jaartal)
PO - VVE Percentage ve groepen waar hbo geschoolde beroepskrachten wordt ingezet
Sector Indicator Streefwaarde (jaartal)
VO - benutten talenten Meer studenten volgen vakken op hoger niveau
Sector Indicator Streefwaarde (jaartal)
VO - benutten talenten Hoogbegaafde kinderen krijgen ondersteuning vanuit samenwerkingsverband 
Sector Indicator Streefwaarde (jaartal)
MBO - laaggeletterdheid Sociale inclusie van laaggeletterden
Sector Indicator Streefwaarde (jaartal)
MBO - gelijke kansen Kwalificatiewinst
Sector Indicator Streefwaarde (jaartal)
MBO - gelijke kansen Succes eerstejaars mbo
Sector Indicator Streefwaarde) jaartal)
MBO - gelijke kansen Succes doorstromers in eerste jaar hbo
Sector Indicator Streefwaarde (jaartal)
MBO - gelijke kansen Aandeel vsv'ers 20.000 (2019/2020)

Sterke docent

Sector Indicator Streefwaarde (jaartal)
PO - werkdruk Werkdruk (PM)1 Zie voetnoot


1 Verwijzing naar voortgangsrapportages (Q2 2019 em Q2020) en tussenevaluatie (Q1 2021). Voorkeur voor een kwalitatieve of proces indicator.

Sector Indicator Streefwaarde (jaartal)
PO - HRM beleid Strategisch HRM beleid (PM)2 Hoger (2020)


2 Indicator wordt in de loop van 2019 ontwikkeld in samenspraak met de sector; over de voortgang wordt gerapporteerd ikv de tussen- en eindevaluatie van de sectorakkoorden. 

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Sector Indicator Streefwaarde (jaartal)
VO - technisch vmbo  Verhogen kwaliteit technisch vmbo
Sector Indicator Streefwaarde (jaartal)
VO - technisch vmbo Dekkend aanbod technisch vmbo
Sector Indicator Streefwaarde (jaartal)
HO - techniekonderwijs Aandeel afgestudeerden bèta-techniek hbo: ?
wo: 22% (2016)
Sector Indicator Streefwaarde (jaartal)
MBO - techniekonderwijs Aandeel MBO-studenten techniek Hoger (2018)
Sector Indicator Streefwaarde (jaartal)
MBO - arbeidsmarkt Arbeidsmarktrendement, per opleidingsniveau Hoger (2018)
Sector Indicator Streefwaarde (jaartal)
MBO - arbeidsmarkt Percentage gediplomeerde dat aangaf dat de aansluiting van de opleiding met huidige functie voldoende/goed was Hoger (2018)
Sector Indicator Streefwaarde (jaartal)
MBO - arbeidsmarkt Percentage leerbedrijven dat over vakkennis oordeel (zeer) goed geeft

Geen streefwaarde opgenomen, toelichting was: "Het gaat hier om een eerste meting van SBB onder erkende leerbedrijven. Om de indicator robuuster te maken zal de meting worden uitgebreid met de overige bedrijven die mbo-gediplomeerden in dienst hebben. om deze reden is voor deze indicator vooralsnog geen streefwaarde opgenomen. voor de overige meetresultaten van het onderzoek naar leerwerkbedrijven zie de onderwijsmonitor en de website onderwijsincijfers.nl (http://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/mbo/aansluiting-mbo-arbeidsmarkt).

Percentage leerbedrijven dat over beroepsvaardigheden oordeel (zeer) goed geeft
Sector Indicator Streefwaarde (jaartal)
MBO - arbeidsmarkt Percentage 25-64 jarigen dat deelneemt aan leeractiviteit (LLL) 20% (2020)
Sector Indicator Streefwaarde (jaartal)
MBO - arbeidsmarkt % bbl
Sector Indicator Streefwaarde (jaartal)
HO - arbeidsmarkt % gediplomeerden dat aangaf dat de aansluiting van de opleiding met de huidige functie voldoende/goed was (hbo) Hoger (2020)
Sector Indicator Streefwaarde (jaartal)
HO - arbeidsmarkt Percentage gediplomeerden dat aangaf dat de opleiding voldoende basis was om te starten op de arbeidsmarkt (wo) Hoger (2020)