Beleidsagenda 2013 en Beleidsverslag 2012 en 2013

De beleidsagenda bij de OCW-begroting presenteert de belangrijkste ambities en beleidsdoelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de begroting 2012 zijn deze ambities uitgewerkt en voorzien van een aantal kwantitatieve doelen met bijbehorende streefwaarden passend bij de beleidsambities. De begroting van 2013 is opgesteld in de periode dat het kabinet demissionair was. Daarom is gekozen voor een sobere presentatie van de beleidsagenda 2013.

Omwille van de continuïteit van de streefdoelen uit de begroting 2012 monitort en registreert de minister van OCW in 2013 op OCW in Cijfers de voortgang op de belangrijkste (niet financiële) streefdoelen van de begroting 2013. Tevens zijn de waarden van het beleidsverslag zoals opgenomen in het departementaal jaarverslag 2012 en 2013 opgenomen.