Begroting

Trends in Beeld ondersteunt de begroting met cijfermatige niet-financiƫle beleidsinformatie. Zowel voor wat betreft de doelen uit de beleidsagenda van de begroting, als voor de prestaties van de O, C en W stelsels.

De begroting is per sector ingericht, Trends in Beeld richt zich sectoroverstijgend op de belangrijkste doelen van de O, C en W stelsels.