Bent u op zoek naar verantwoordingsinformatie over de financiën en het beleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)?

Ga dan naar Trends in Beeld - Verantwoord begroten.

Op Trends in Beeld monitort OCW de voortgang op de doelen uit begroting en de verschillende ingezette beleidsinstrumenten, zoals de Lerarenagenda en de sectorakkoorden uit het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Ook de internationale positie van het Nederlandse onderwijs- en wetenschapsstelsel wordt op Trends in Beeld gevolgd.

Zie ook

  • Trends in Beeld OCW Monitoring van de begrotingsdoelen, lerarenagenda, sectorakkoorden en de internationale positie van onderwijs en wetenschap in Nederland.