Loopbaan en werkgelegenheid van leraren

De instroom, doorstroom en uitstroom bij een onderwijsinstelling en de mobiliteit tussen onderwijsinstellingen geven aan hoeveel werk beschikbaar is voor leraren in de verschillende onderwijssectoren.

Percentage leraren per range deeltijdfactor op 1 oktober 2019

Percentage leraren per range deeltijdfactor op 1 oktober 2019 Per onderwijssoort.
20170 tot en met 0,5 fte0,5 tot en met 0,8 ftemeer dan 0,8 fte
PO15%40%45%
VO8%29%63%
MBO7%29%64%

In het primair onderwijs werkt één op de zeven leraren in een kleine deeltijdbaan. Bijna de helft heeft een voltijdsbaan (was in 2018 48%, in 2019 45%). Het aandeel personen met een kleine deeltijdbaan is in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs de helft van dat in het primair onderwijs. In deze onderwijssoorten werkt bijna twee derde van de leraren in een full time baan.

Bron: DUO Brontabel als csv (114 bytes)