Leerlingen in het VO dat zelf aangeeft uitgedaagd te worden

Doelstelling

Alle leerlingen geven aan uitgedaagd te worden in het onderwijs. Er zijn verschillende manieren voor leerlingen om in hun schoolcarrière uitgedaagd te worden of zichzelf uit te dagen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld vakken eerder afronden, meer verdiepend onderwijs in één of meer vakken volgen, extra vakken volgen, een vak op hoger niveau afsluiten of opgaan voor het cum laude.

Leerlingen in het VO dat zelf aangeven uitgedaagd te worden

Leerlingen in het VO dat zelf aangeven uitgedaagd te worden
PeriodePrOBrugklas algemeenVmbovmbo bbvmbo kbvmbo-gl-tlhavovwoTotaal VO
2015-166,967,186,876,566,446,56,416,746,71
2016-176,997,317,126,716,66,586,556,886,84
2017-187,167,257,046,456,46,476,466,826,76
2018-197,187,457,196,796,636,696,66,95
2019-207,127,487,176,776,646,746,67,02

Welke beweging is zichtbaar

Uit een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen van de VO-raad blijkt dat het aandeel leerlingen dat aangeeft door de school te worden uitgedaagd hun best te doen, al drie jaar op rij stabiel blijft. Evenals de voorgaande drie jaren, gaven leerlingen ook vorig schooljaar ongeveer een 7 uit 10 voor de mate waarin zij uitgedaagd worden. De peiling lijkt niet geheel gelijke trend te houden met andere ontwikkelingen op het gebied van uitdagend onderwijs: zo groeit het aantal leerlingen dat vakken op hoger niveau afsluit al jaren (met name in het vmbo) en sloten in alle schoolsoorten behalve het havo in 2019 meer leerlingen één of meer extra vakken af.

Welke acties worden ondernomen

De afgelopen jaren hebben het ministerie van OCW en de scholen in een aantal pilots samen geëxperimenteerd met mogelijkheden om meer maatwerk te bieden. Binnen de Pilot Verrijkt en/of Versneld VWO is voor een beperkt aantal scholen extra ruimte geboden om getalenteerde vwo-leerlingen meer verdieping, verbreding of versnelling te bieden. En binnen de Pilot Recht op Maatwerk (van OCW en de VO-raad) is onderzocht hoe een ‘recht op maatwerk’ in de wet verankerd zou kunnen worden en door scholen vormgegeven kan worden. Deze pilot is onder de noemer initiatiefgroep Recht op Maatwerk inmiddels doorgestart, met deelname van nog meer scholen. Het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs blijven hier als vraagbaak en toehoorder bij betrokken.
De VO-raad stimuleert verder met het programma Voortgezet Leren onder meer dat scholen leerroutes, toetsing en examinering flexibeler inrichten. Daardoor kunnen leerlingen variëren in tempo en niveau en onderwijs volgen dat aansluit op hun interesses en capaciteiten.

Bron: Vensters VO 2020 Brontabel als csv (339 bytes)