Aandeel leerlingen dat naast het reguliere examenprogramma aanvullende vakken volgt

Doelstelling

Alle leerlingen worden – via vormen van onderwijs op maat - uitgedaagd in het onderwijs. Eén of meerdere extra vakken volgen en afsluiten is voor leerlingen in alle schoolsoorten één van de mogelijkheden om onderwijs op maat te krijgen en zichzelf meer uit te dagen.

Aandeel leerlingen in het VO dat extra vakken in het vakkenpakket heeft opgenomen

Aandeel leerlingen in het VO dat extra vakken in het vakkenpakket heeft opgenomen
Periodevmbo-bbvmbo-kbvmbo-glvmbo-tlhavovwo
20145,30%9,40%41,90%30,00%45,70%44,80%
20155,10%9,50%43,60%31,60%44,80%45,60%
20165,30%8,70%42,40%33,00%44,70%45,20%
20174,80%9,00%42,40%33,90%44,90%39,80%
20184,10%8,40%43,20%33,50%44,40%40,00%
20199,20%13,50%53,20%44,20%41,90%50,10%

Welke beweging is zichtbaar

Het aandeel leerlingen dat bovenop het vereiste examenprogramma, één of meer extra vakken afsluit fluctueert per schoolsoort en leerweg van jaar op jaar, maar blijft in 2019 bij vmbo gl/tl, havo en vwo rond of boven de 40 procent liggen. In 2019 sloot zelfs meer dan de helft van de vwo-kandidaten ten minste één extra vak af. In de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo komt deze vorm van maatwerk minder voor dan in het mavo, havo en vwo. In het beroepsgerichte vmbo is het volgen van één of meer vakken op hoger niveau populairder.    

Welke acties worden ondernomen

De afgelopen jaren zijn er vanuit OCW geen acties ondernomen die specifiek tot doel hebben het afsluiten van extra vakken te stimuleren. Wel geldt met ingang van 1augustus 2020 een wettelijk vastgesteld doorstroomrecht met aanvullende voorwaarde: leerlingen met een vmbo-gl/tl diploma die ten minste één extra vak hebben afgesloten, kunnen worden toegelaten tot het havo. Dit kan in de toekomst tot gevolg hebben dat meer leerlingen in vmbo gl of tl een extra vak kiezen. Ook gediplomeerde havisten hebben met ingang van dezelfde datum een doorstroomrecht naar het vwo. Tussen havo en vwo geldt de voorwaarde voor een extra vak niet.

Bron: DUO Examenmonitor 2019 Brontabel als csv (327 bytes)