Aandeel leerlingen dat diploma's stapelt in het VO

Doelstelling

Alle leerlingen worden – via vormen van onderwijs op maat - uitgedaagd in het onderwijs. Een numerieke of percentuele stijging van het aantal leerlingen dat diploma’s stapelt is geen doel op zich. Als een leerling na het behalen van een diploma voor een bepaalde schoolsoort of leerweg, daarna het diploma van een hogere schoolsoort of leerweg wil halen, dan zou die leerling dat onbelemmerd moeten kunnen doen. 

Aandeel leerlingen dat diploma's stapelt in het VO

Aandeel leerlingen dat diploma's stapelt in het VO
Periodevmbo-bbvmbo-kbvmbo-gl en tlhavo
20142,30%0,50%12,80%4%
20152,60%0,60%14,10%5,40%
20163,10%0,50%14,90%5,30%
20172,90%0,60%15,90%5,80%
20183%0,40%14,70%5,20%
20192,70%0,30%13,60%5,20%

Welke beweging is zichtbaar

Stapelen is een fenomeen dat vooral voorkomt bij vmbo-leerlingen in de gemengd/theoretische leerweg die verder gaan in het havo. Voor deze groep ligt het percentage leerlingen dat diploma's stapelt al jaren rond de 14 procent. In de praktijkgerichte leerwegen van het vmbo (bb en kb) is weinig sprake van stapelen. In het havo ligt het percentage geslaagde kandidaten dat doorstroomt naar het vwo al jaren vrij constant op ongeveer 5 procent. 

Welke acties worden ondernomen

Tot 1 augustus 2020 konden scholen verschillende normen of eisen hanteren als een vmbo-gl/tl of havo-leerlling wilde stapelen. Hierdoor kan het gemak waarmee leerlingen stapelen van school tot school verschillen. Om de duidelijkheid voor leerlingen te vergroten is een wettelijk doorstroomrecht geregeld voor zowel vmbo-gl/tl naar havo als voor havo naar vwo met ingang van 1 augustus 2020.

Bron: DUO, examenmonitor Brontabel als csv (224 bytes)