Uitdagend onderwijs voor elke leerling

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs dat haar of hem motiveert en uitdaagt het beste uit zichzelf te halen. 

Door meer flexibele leerroutes en onderwijs op maat worden leerlingen uitgedaagd, krijgen zij eigenaarschap over hun eigen leerproces en worden leerlingen gestimuleerd hun talenten te ontwikkelen. Scholen bieden leerlingen leerroutes die aansluiten bij hun interesses en talenten en keuzevrijheid om te differentiëren in tempo en niveau. Scholen maken hierbij optimaal gebruik van de ruimte die de Wet Onderwijstijd biedt. Uitdagend onderwijs voor elke leerling betekent ook dat we ons onverminderd blijven inzetten om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten en om thuiszitters zo snel mogelijk weer terug te leiden naar het onderwijs.