Sectorakkoord VO 2020

Iedere leerling verdient goed onderwijs dat uitdaagt en voorbereidt op de toekomst. Daarvoor zijn leraren en schoolleiders nodig die zich continu verbeteren en besturen die verantwoordelijkheid nemen voor onderwijskwaliteit.

In het sectorakkoord 2020 zijn hiertoe afspraken gemaakt en doelstellingen opgenomen. Deze doelstellingen worden gemonitord met indicatoren met streefwaarden. Bekijk per doelstelling de voortgang.