Aantal plekken op opleidingsscholen

Doelstelling

In 2014 is afgesproken dat het aantal plekken op opleidingsscholen in het voortgezet onderwijs in 2020 met 2.200 tot 4.000 plekken is toegenomen. Als basisgetal nemen we daarvoor de 6.009 plaatsen uit 2014/2015.

Aantal plekken op opleidingsscholen

Aantal plekken op opleidingsscholen
PeriodeAantal plekken op opleidingsscholenAantal plekken op opleidingsscholen
20156009ambitie 6009
20166737ambitie 6449
20178093ambitie 6889
20189052ambitie 7329
20199268ambitie 7769
202010286ambitie 8209

Welke beweging is zichtbaar

Het voorlopig aantal voor schooljaar 2019/2020 is 10.286 opleidingsplaatsen. Daarmee is de doelstelling vroegtijdig en ruimschoots behaald. Ook in de overgang van 2016/2017 naar 2017/2018 kwam er een groot aantal plekken beschikbaar door de toetreding van aspirant-opleidingsscholen tot de reguliere bekostiging, voor 2018/2019 is er sprake van een bescheiden groei. Inmiddels is er bestuurlijk afgesproken om de ambitie omhoog bij te stellen en in 2025 100 procent van de studenten die starten aan een tweede of eerstegraadsopleiding in een opleidingsplek binnen het samen opleiden te plaatsen.

Welke aanvullende acties moeten worden ondernomen

In het bestuurlijk traject met de PO-Raad, VO-raad, MBO raad, Vereniging Hogescholen en VSNU is onlangs afgesproken dat er met een nieuw bekostigingsstelsel gewerkt zal gaan worden waarbij de partnerschappen om de groeipotentie van de opleidingsscholen optimaal te benutten. In aanvulling daarop wordt er momenteel gewerkt aan een gezamenlijke strategie voor de verdere uitbreiding. De Tweede Kamer wordt op een later moment hierover geïnformeesrd.

Bron: DUO Brontabel als csv (226 bytes)