Aandeel vmbo-docenten dat beschikt over kennis van de actuele beroepspraktijk en de opleidingsmogelijkheden hiervoor in het vervolgonderwijs

Doelstelling

Alle vmbo-scholen hebben sinds 2017 te maken gekregen met de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s in het vmbo. Voor de scholen met een bovenbouw in de basis-, kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg van het vmbo geldt dit rechtstreeks omdat hun leerlingen straks examen doen in de vernieuwde vakken. Maar ook onderbouwlocaties en vmbo’s met een theoretische leerweg hebben te maken gekregen met de vernieuwing: hetzij in de voorbereiding van leerlingen op het te kiezen profiel, hetzij in de loopbaanoriëntatie in de theoretische leerweg.

Vanwege deze vernieuwing in het vmbo is sinds 2017 gewerkt aan de deskundigheidsbevordering van leraren. Zo kunnen ze zelf bijscholen in het eigen vakgebeid of in een ander vakgebied, kunnen zij leerlingen een realistischer beeld meegegeven van verschillende vakgebieden en bijpassende schoolloopbaanperspectieven. De ambitie was dat alle vmbo-leraren in beroepsgerichte vakken in 2020 (50 procent in 2017) beschikken over de kennis van de actuele beroepspraktijk en de opleidingsmogelijkheden hierover in het vervolgonderwijs. Er is voor deze indicator gekeken naar de deelname aan het na- en bijscholingsaanbod per profiel. In 2020 diende 100 procent tenminste gebruik te hebben gemaakt van één na- of bijscholingstraject. Uit de meest recente cijfers van het gebruik van het bij- en nascholingsaanbod is gebleken dat deze doelstelling is behaald. Van ruim 99 procent van de vmbo-scholen hebben docenten een of meerdere cursussen gevolgd uit het na- en bijscholingsaanbod. Dit toont aan dat docenten zich actief laten bijscholen in de nieuwe profielen en daarbij aandacht hebben voor actuele ontwikkelingen in het vervolgonderwijs en de beroepspraktijk buiten de school.

Aandeel leraren dat deelneemt aan het na- en bijscholingsaanbod

Aandeel leraren dat deelneemt aan het na- en bijscholingsaanbod
PeriodeAandeel leraren dat deelneemt aan het na- of bijscholingsaanbodAandeel leraren dat deelneemt aan het na- of bijscholingsaanbod
201790,00%ambitie 50%
201892,50%ambitie 66,7%
201995,00%ambitie 83,3%
202099%ambitie 100%

Welke beweging is zichtbaar

In 2017 had ongeveer 90 procent van de beroepsgerichte docenten 10.000 na- of bijscholingsopleiding gedaan. Begin 2019 waren ongeveer 11.500 opleidingen gevolgd, een toename van 15 procent ten opzichte van twee jaar geleden. Van de 580 locaties die een beroepsgericht onderwijsprogramma aanbieden, zijn van maximaal 32 locaties nog geen docenten op cursus geweest. Dit betekent dat zeker 95 procent van de docenten één of meerdere na- of bijscholingsopleiding heeft gevolgd. In 2020 is te zien dat van meer dan 99 procent van de vmbo-scholen docenten een of meerdere cursussen hebben gevolgd uit het na- en bijscholingsaanbod. Hierdoor kan gesteld worden dat bijna 100 procent van de beroepsgerichte vmbo-docenten een cursus heeft gevolgd uit het na- en bijscholingsaanbod vmbo.    

Welke acties worden ondernomen

De afgelopen jaren is het na- en bijscholingsaanbod door OCW gesubsidieerd waardoor het voor scholen en docenten tegen zeer beperkte kosten toegankelijk is. In 2020 loopt deze subsidie nog door, daarna wordt dit opnieuw bezien. 

Bron: SPV Brontabel als csv (239 bytes)