Verdere substantiële daling van het aandeel (zeer) zwakke afdelingen

Doelstelling

Om te voorkomen dat leerlingen onderwijs krijgen dat onder de maat is, versterkt OCW het kwaliteitsbesef bij zwakke/onvoldoende en zeer zwakke scholen en bij scholen die zich in de risicozone bevinden. Het doel is om te voorkomen dat leerlingen onderwijs van onvoldoende kwaliteit krijgen, en aan te sturen op snelle verbetering bij scholen waar dit al wel het geval is. Afgesproken is dat het aandeel zeer zwakke (0,6 procent in 2013) en zwakke (9,5 procent in 2013) afdelingen substantieel daalt.

Aandeel onvoldoende afdelingen

Aandeel onvoldoende afdelingen
PeriodeAandeel zwakke afdelingenAandeel zwakke afdelingen
20139,50%ambitie 9,5%
20147,00%ambitie 9,5%
20154,40%ambitie 9,5%
20164,30%ambitie 9,5%
20172,40%ambitie 9,5%
20181,80%ambitie 9,5%
20191,80%ambitie 9,5%
20202,10%ambitie 9,5%

Welke beweging is zichtbaar

Het grootste deel van de afdelingen in het voortgezet onderwijs voldoet aan de basiskwaliteit. Het aantal scholen dat aan de norm voor basiskwaliteit voldoet op 1 september 2019 is 97,1 procent. Dit percentage ligt iets lager dan in 2018. Bij het aandeel zwakke/onvoldoende afdelingen is een lichte stijging te zien naar 2,2 procent. Ook het aandeel zeer zwakke afdelingen is licht gestegen naar 0,7 procent. De toename betreft vooral havo- en vwo-afdelingen. Bij de vwo-afdelingen zaten de tekortkomingen vooral op het onderdeel onderwijsproces en bij de havo-afdelingen op het onderdeel onderwijsresultaten.21 De doelstelling van een substantiële daling van het aandeel zwakke/onvoldoende afdelingen is behaald. Het aandeel zeer zwakke afdelingen is door de jaren heen vrijwel gelijk gebleven.

21 Inspectie van het onderwijs. (2020). De Staat van het Onderwijs 2020. Inspectie van het Onderwijs. Pp. 101-102.  

Welke acties worden ondernomen

Voor afdelingen in de risicozone, zwakke/onvoldoende en zeer zwakke afdelingen biedt OCW ondersteuning aan in de vorm van het programma ‘Leren verbeteren’. Uit de externe evaluatie van dit programma begin 2020 komt een positief beeld naar voren.22 Daarom zal het ondersteuningsaanbod van 'Leren verbeteren' de komende jaren worden voortgezet.

22 Bijman, D., Wel, J. van der en Krooneman, P. (2020). Evaluatie leren verbeteren. Amsterdam: Regioplan.

Bron: Inspectie van het Onderwijs Brontabel als csv (261 bytes)
Aandeel zeer zwakke afdelingen
PeriodeAandeel zeer zwakke afdelingenAandeel zeer zwakke afdelingen
20130,60%ambitie 0,6%
20140,30%ambitie 0,6%
20150,40%ambitie 0,6%
20160,00%ambitie 0,6%
20170,30%ambitie 0,6%
20180,50%ambitie 0,6%
20190,50%ambitie 0,6%
20200,60%ambitie 0,6%

Welke beweging is zichtbaar

Het grootste deel van de afdelingen in het voortgezet onderwijs voldoet aan de basiskwaliteit. Het aantal scholen dat aan de norm voor basiskwaliteit voldoet op 1 september 2019 is 97,1 procent. Dit percentage ligt iets lager dan in 2018. Bij het aandeel zwakke/onvoldoende afdelingen is een lichte stijging te zien naar 2,2 procent. Ook het aandeel zeer zwakke afdelingen is licht gestegen naar 0,7 procent. De toename betreft vooral havo- en vwo-afdelingen. Bij de vwo-afdelingen zaten de tekortkomingen vooral op het onderdeel onderwijsproces en bij de havo-afdelingen op het onderdeel onderwijsresultaten.21 De doelstelling van een substantiële daling van het aandeel zwakke/onvoldoende afdelingen is behaald. Het aandeel zeer zwakke afdelingen is door de jaren heen vrijwel gelijk gebleven.

21 Inspectie van het onderwijs. (2020). De Staat van het Onderwijs 2020. Inspectie van het Onderwijs. Pp. 101-102.  

Welke acties worden ondernomen

Voor afdelingen in de risicozone, zwakke/onvoldoende en zeer zwakke afdelingen biedt OCW ondersteuning aan in de vorm van het programma ‘Leren verbeteren’. Uit de externe evaluatie van dit programma begin 2020 komt een positief beeld naar voren.22 Daarom zal het ondersteuningsaanbod van 'Leren verbeteren' de komende jaren worden voortgezet.

22 Bijman, D., Wel, J. van der en Krooneman, P. (2020). Evaluatie leren verbeteren. Amsterdam: Regioplan.

Bron: Inspectie van het Onderwijs Brontabel als csv (271 bytes)