Verbetertermijn (zeer) zwakke afdelingen

Doelstelling

In 2020 verbeteren alle (zeer) zwakke afdelingen zich binnen één jaar, respectievelijk twee jaar. Gekeken wordt of de scholen die in een bepaald schooljaar zwak/onvoldoende, dan wel zeer zwak zijn bevonden, zich binnen de gestelde termijn van respectievelijk één of twee jaar verbeteren. Op deze manier kunnen ‘cohorten’ zwakke/onvoldoende  en zeer zwakke scholen worden vergeleken.

Verbetertermijn (zeer) zwakke afdelingen

Verbetertermijn (zeer) zwakke afdelingen
PeriodeVerbetertermijn (zeer) zwakke afdelingenVerbetertermijn (zeer) zwakke afdelingen
201272%ambitie 72%
201375%ambitie 75%
201467%ambitie 78,6%
201573%ambitie 82,1%
201674%ambitie 85,7%
201780%ambitie 89,3%
2018ambitie 92,9%
2019ambitie 96,4%
2020ambitie 100%

Welke beweging is zichtbaar

Met deze indicator wordt altijd ten minste twee jaar terug in de tijd gekeken. De indicator laat zien dat de stijgende lijn zich verder door heeft gezet. Dat betekent dat het grootste deel van de ovoldoende en zeer zwakke scholen zich binnen de gestelde termijn verbetert.    

Welke acties worden ondernomen

Zeer zwakke afdelingen moeten zich sinds schooljaar 2015-2016 binnen 12 maanden verbeteren naar ten minste onvoldoende. Zie voor de ondersteuning die aan afdelingen wordt geboden de toelichting onder de indicator Verdere substantiële daling van het aandeel (zeer) zwakke afdelingen

Bron: Berekend uit open-databestanden van de Inspectie van het Onderwijs Brontabel als csv (293 bytes)