Aandeel afdelingen met goede onderwijskwaliteit

Doelstelling

Scholen en besturen nemen geen genoegen met de basiskwaliteit en hebben de ambitie om zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen. Daarbij streven ze naar een zo hoog mogelijk niveau boven basiskwaliteit.

Welke beweging is zichtbaar

Scholen kunnen sinds 1 augustus 2017 -op eigen verzoek- de waardering goed van de Inspectie van he Onderwijs ontvangen. Het aandeel afdelingen dat de waardering goed krijgt, is ook dit jaar weer gestegen naar 5,4 procent. Op 1 januari 2020 hadden 162 afdelingen deze waardering. Naast de waardering goed wordt er jaarlijks het predicaat Excellente School uitgereikt. Om hiervoor in aanmerking te komen is eerst de waardering goed vereist. In 2019 kregen 40 VO-afdelingen het predicaat Excellente School.23

23 Inspectie van het onderwijs. (2020). De Staat van het Onderwijs 2020. Inspectie van het Onderwijs. Pp. 101-102.