Curriculum

Doelstelling

In het sectorakkoord is de doelstelling opgenomen dat scholen actief aan de slag gaan met de ontwikkeling van hun curriculum.

Welke beweging zien we

De bekendheid van en betrokkenheid bij de curriculumherziening voor vo-scholen is nog relatief beperkt tot de ontwikkelscholen die actief hebeben deelgenomen in de vorige fase. Het is belangrijk om de energie bij deze scholen te behouden en de betrokkenheid te vergroten, waarbij we niet het onderwijsveld onevenredig moeten belasten in tijden van corona. 

Welke acties worden ondernomen

Op 10 juni jl. is er een bijgestelde vervolgaanpak voor de curriculumherziening geschetst. Het komende schooljaar worden de kerndoelen (en een deel van de eindtermen) ontwikkeld door de SLO in samenwerking met curriculumexperts en vakexperts. In de  tussentijd wordt gewerkt aan een plan om schoolleiders en docenten te ondersteunen die nu alvast verder willen gaan met curriculumontwikkeling op de school.
Wanneer de kerndoelen in het najaar van 2021 worden opgeleverd zullen deze worden getest op pilotscholen op uitvoerbaarheid en overladenheid. Om de ondersteuningsbehoefte van leraren, schoolleiders en schoolbestuurders bij de implementatie van het curriculum goed in beeld te brengen, inclusief de middelen die hiervoor nodig zijn, wordt via het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een onderzoeksprogramma opgezet. Hiermee worden ook de voortgang en resulaten van het vervolg nauwgezet gevolgd.