Aandeel scholen dat een Plusdocument meegeeft

Doelstelling

Leerlingen stromen goed voorbereid door naar het vervolgonderwijs. Scholen kunnen hun leerlingen naast het diploma en een cijferlijst, ook een Plusdocument meegeven waarop andere vaardigheden en competenties van leerlingen staan vermeld.

Aandeel scholen dat een Plusdocument meegeeft

Aandeel scholen dat een Plusdocument meegeeft
PeriodeAandeel scholen dat plusdocument meegeeft
201531%
201743%

Welke beweging is zichtbaar

Bij de lancering van het Plusdocument in 2015 gaf 31 procent van de scholen aan zo’n document uit te geven aan kandidaten. In 2017 is dit aandeel gegroeid naar 43 procent van de scholen. 40 procent van de overige bevraagde scholen gaf aan dit in de toekomst nog te gaan doen. Hieruit blijkt dat de interesse van vo-scholen om de bredere ontwikkeling van hun leerlingen zichtbaar te maken, groot is. Desondanks is er sinds de laatste peiling in 2017 geen nieuwe uitvraag gedaan naar het aantal scholen dat anno 2020 een Plusdocument meegeeft. 

Welke acties worden ondernomen

Scholen kunnen gebruikmaken van de handreiking Plusdocument die de VO-raad aanbiedt. Er zijn geen vormvereisten voor het Plusdocument, dus scholen zijn vrij om een Plusdocument op te stellen dat past bij hun visie en de leerling. Na de initiële financiële ondersteuning van OCW, is er anno 2020 geen directe ondersteuning vanuit OCW voor het Plusdocument. SCholen zijn nu aan zet er werk van te maken.

Bron: VO2020-Scan VO-Raad Brontabel als csv (71 bytes)