Rekenen in het voortgezet onderwijs

In 2010 zijn de referentieniveaus voor rekenen ingevoerd. Met de referentieniveaus is voor elke onderwijssector duidelijk en uniform beschreven wat leerlingen op verschillende momenten in hun leerloopbaan moeten kunnen en kennen op het gebied van rekenen. Vanaf schooljaar 2013-2014 is voor leerlingen in het voortgezet onderwijs een rekentoets onderdeel van het eindexamen om te kijken of leerlingen op de gestelde referentieniveaus zitten.

In het examenjaar 2014 is de rekentoets ingevoerd als verplicht onderdeel van het eindexamen. Het cijfer telde niet mee in de slaag-zakregeling. In het examenjaar 2016 telde het cijfer op de rekentoets in het vwo wel  mee bij het bepalen van de examenuitslag. In 2017 maakte de rekentoets in het vwo onderdeel uit van de kernvakkenregel wat inhoudt dat voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets de kandidaat maximaal één 5 mocht halen. Vanaf het examenjaar 2018 is deze regeling niet meer van kracht. Dus ook in het vwo telt de rekentoets niet mee voor het behalen van het diploma. In onderstaande grafiek is het gemiddelde cijfer voor de rekentoets van de afgelopen 5 schooljaren te vinden.
De leerlingen in het vmbo maken de 2F-toets en de leerlingen in havo/vwo de 3F-toets. In het vmbo is er sprake van cijferdifferentiatie: de verschillende leerwegen in het vmbo maken dezelfde toets maar worden verschillend beoordeeld. Ten opzichte van het vmbo-kb wordt er bij het vmbo-bb één cijferpunt bij het cijfer opgeteld en tot het leerjaar 2016 werd er bij het vmbo-gt één cijferpunt van afgetrokken. Hier moet op gelet worden als de cijfers tussen de verschillende jaren worden vergeleken. Onder 'Gerelateerde grafieken' staan het percentage leerlingen dat een voldoende haalt, de spreiding in de cijfers die voor de rekentoets zijn behaald, de spreiding van het percentage leerlingen met een voldoende op schoolniveau en de resultaten van vso-leerlingen.
 

Gemiddeld cijfer rekentoets

Gemiddeld cijfer rekentoets Naar schoolsoort/leerweg
Schoolsoort20142015201620172018
vmbo bb5,275,565,886,16,02
vmbo kb5,535,946,086,16,02
vmbo gt5,846,37,067,037,13
havo5,555,765,855,885,85
vwo7,057,357,367,497,47

De gemiddelde cijfers voor de rekentoets van de eindexamenkandidaten 2018 liggen voor het vmbo-bb, vmbo-kb en het havo rond de 6. Het vmbo-gt en het vwo scoren hoger met respectievelijk een 7,1 en een 7,5.

DUO: Examenmonitor VO 2018 Brontabel als csv (198 bytes)
Percentage leerlingen met een voldoende op de rekentoets Naar schoolsoort/leerweg
SchoolsoortPercentage voldoende 2014Percentage voldoende 2015Percentage voldoende 2016Percentage voldoende 2017Percentage voldoende 2018
vmbo bb41,950,665,774,271,80%
vmbo kb43,45966,268,865,80%
vmbo gt59,669,689,390,490,20%
havo47,453,960,163,762,40%
vwo89,791,694,899,896,80%

Bijna 97% van de eindexamenkandidaten op het vwo haalde in 2018 een voldoende (6 of hoger) voor de rekentoets. Iets meer dan 90% van de leerlingen haalt een voldoende op het vmbo-gt. Voor het vmbo-bb ligt het percentage lager met ongeveer 71%. Voor het vmbo-kb en het havo ligt het percentage leerlingen met een voldoende het laagst met respectievelijk 66% en 62%.

DUO: 1 cijfer VO - Examens Brontabel als csv (314 bytes)
Spreiding in behaalde cijfers voor de rekentoets In percentage van alle leerlingen
CijferPercentage leerlingen 2014Percentage leerlingen 2015Percentage leerlingen 2016Percentage leerlingen 2017Percentage leerlingen 2018
10,10,1000,00%
20,40,50,20,20,30%
32,42,20,80,81,00%
411,18,33,93,64,20%
528,3231915,215,90%
628,12630,632,531,20%
71719,822,123,222,50%
88,311,914,515,815,00%
935,65,95,86,30%
101,52,52,92,93,60%

Verreweg de meeste eindexamenkandidaten haalden in 2018 afgerond een 6 of een 7 voor de rekentoets, respectievelijk 31,2% en 22,5%. 4,2% van de leerlingen haalden afgerond een 4 en 15,0% van de leerlingen haalden afgerond een 8. 3,6% van alle leerlingen haalden afgerond een 10 voor de rekentoets.  

DUO: 1 cijfer VO - Examens Brontabel als csv (400 bytes)
Spreiding van het percentage leerlingen met een voldoende In percentage scholen; naar schoolsoort/leerweg; 2018
Percentage% vmbo-bb scholen% vmbo-kb scholen% vmbo-gt scholen% havo scholen% vwo scholen
0-5%0,30000
5-10%00000
10-15%00000
15-20%0,60000
20-25%0,6000,70
25-30%1,5000,50
30-35%4,20,601,90
35-40%4,21,802,90
40-45%3,34,203,60
45-50%3,65,108,20
50-55%5,811,4010,60
55-60%5,5130,214,50
60-65%5,213,90,211,60
65-70%6,1130,211,30
70-75%6,413,92,112,80,2
75-80%9,49,63,510,10
80-85%12,77,811,561,1
85-90%103,323,34,14,9
90-95%12,11,830,90,718,3
95-100%8,50,628,10,575,5

Het percentage eindexamenkandidaten dat een voldoende haalt voor de rekentoets loopt per school sterk uiteen. De grafiek toont het percentage scholen waarop een bepaald percentage eindexamenkandidaten in 2018 een voldoende heeft behaald per schoolsoort havo of vwo, of per leerweg van het vmbo. Op 75% van de vwo scholen haalt 95%-100% van de leerlingen een voldoende voor de rekentoets. In de grafiek is het verschil tussen de verschillende schooltypen en leerwegen in het vmbo weergegeven. Door in de legenda de schoolsoorten havo en vwo weg te klikken kunnen leerwegen in het vmbo makkelijker worden vergeleken. Via 'Download deze grafiek' zijn deze percentages in een tabel te downloaden, hierin staan ook de resultaten van 2014 tot en met 2017.

DUO 1 cijfer VO - Examens Brontabel als csv (2 kB)
Gemiddeld cijfer rekentoets vso Staatsexamens, naar schoolsoort/leerweg
SchoolsoortGemiddeld cijfer 2014Gemiddeld cijfer 2015Gemiddeld cijfer 2016Gemiddeld cijfer 2017Gemiddeld cijfer 2018
vmbo bb5,786,016,346,66,49
vmbo kb6,156,286,436,646,84
vmbo gt6,247,187,337,387,47
havo5,866,236,246,296,41
vwo6,867,337,136,786,4

Leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) maken ook de rekentoets. De eindexamens voor deze leerlingen worden echter niet op de vso-scholen georganiseerd maar door de overheid in het zogeheten staatsexamen. Vso-leerlingen op het vmbo-gt scoren in 2018 het hoogst met gemiddeld een 7,5 en vso-leerlingen in het havo en vwo scoren het laagst met gemiddeld een 6,4.

DUO: 1 cijfer VO - Examens Brontabel als csv (284 bytes)