Vacatureontwikkeling in het primair onderwijs

Het ministerie van OCW laat jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar vacatures in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, de zogenoemde  Arbeidsmarktbarometer. Dit onderzoek biedt informatie over het aantal vacatures en brengt actuele ontwikkelingen in kaart.

Hieronder wordt de ontwikkeling weergegeven van het aantal gevonden vacatures voor het primair onderwijs. De informatie wordt zowel voor het totaal als per functiecategorie getoond.

Vacatures in het primair onderwijs (onderwijsgevend personeel, in fte)

Vacatures in het primair onderwijs (onderwijsgevend personeel, in fte) Geïndexeerd naar schooljaar 2016-2017
SchooljaarDocentDirectieOndersteuningTotaal
2016-2017100100100100
2017-2018159123133147
2018-201915491134142
2019-202015380156143
2020-202117398241178
2021-2022273114345267

In het primair onderwijs is het aantal gevonden vacatures behoorlijk toegenomen het afgelopen jaar. In toenemende mate wordt er gezocht naar ondersteunend personeel. Voor directiefuncties is het aantal vacatures in de afgelopen drie jaar geleidelijk toegenomen.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2021-2022 Brontabel als csv (208 bytes)

Aantal kandidaten vacature primair onderwijs docent

Aantal kandidaten vacature primair onderwijs docent
Periodetot 10 kandidaten10 tot 20 kandidaten20 of meer kandidaten
2014-2015232651
2015-2016422235
2016-20178199
2017-20188884
2018-20199343
2019-20209073
2020-20219262
2021-20229721

Voor de Arbeidsmarktbarometer zijn scholen die vacatures hadden geplaatst, bevraagd over of en hoe de vacature is vervuld. Dat leverde onder andere gegevens op over het aantal kandidaten dat op de vacature reageerde.

In 2021-'22 zijn er voor 97% van de docentvacatures maximaal 9 kandidaten en in 1% van de gevallen 20 of meer kandidaten. Ten opzichte van eerdere jaren zijn er minder kandidaten per vacature.

Onder “gerelateerde grafieken” vindt u het aantal kandidaten voor directie- en ondersteuningsvacatures. Daarnaast vindt u hoe lang het heeft geduurd dat er een kandidaat is gevonden voor een docentvacature in 2021-'22.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2021-2022 Brontabel als csv (218 bytes)
Aantal kandidaten vacature primair onderwijs directie
Periodetot 10 kandidaten10 tot 20 kandidaten20 of meer kandidaten
2014-20156687
2015-2016152362
2016-2017363034
2017-2018442730
2018-2019472528
2019-2020512722
2020-2021422632
2021-2022602515

In 2021-'22 zijn er voor 60% van de directievacatures maximaal 9 kandidaten en in 15% van de gevallen 20 of meer kandidaten. Ten opzichte van eerdere jaren zijn er, net als bij docenten, minder kandidaten per vacature.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2021-2022 Brontabel als csv (228 bytes)
Aantal kandidaten vacature primair onderwijs ondersteuning
Periodetot 10 kandidaten10 tot 20 kandidaten20 of meer kandidaten
2014-2015112069
2015-2016211961
2016-2017552520
2017-2018452728
2018-2019532423
2019-2020482527
2020-2021582418
2021-2022781210

In 2021-'22 zijn er voor 78% van de ondersteuningsvacatures maximaal 9 kandidaten en in 10% van de gevallen 20 of meer kandidaten. Ten opzichte van eerdere jaren zijn er, net als bij docenten, minder kandidaten per vacature.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2021-2022 Brontabel als csv (230 bytes)
Duur van de vervulling per vacature, docent 2020-2021
Duur van de vervulling2021-2022
Minder dan twee weken9%
Twee weken tot een maand34%
Tussen 1 en 2 maanden26%
Tussen 2 en 3 maanden15%
Langer dan 3 maanden15%
Weet ik niet1%

Bij 9% van de docentvacatures in het primair onderwijs in 2021-'22 is binnen twee weken de kandidaat bekend. Bij 31% duurt dit twee maanden of langer.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2021-2022 Brontabel als csv (187 bytes)

Verdeling vacatures primair onderwijs naar landsdeel, docent

Verdeling vacatures primair onderwijs naar landsdeel, docent
PeriodeNoord-NederlandOost-NederlandWest-NederlandZuid-Nederland
2014-20151147411
2015-20160127810
2016-2017114805
2017-2018313786
2018-2019315766
2019-2020415738
2020-2021415738
2021-20223176911

Er zijn duidelijke regionale verschillen in het aantal vacatures in het primair onderwijs. Verreweg zijn de meeste docentvacatures in het primair onderwijs gevonden in West-Nederland, net als in andere jaren. Noord-Nederland heeft het laagste percentage.

Onder “gerelateerde grafieken” vindt u de regionale verdeling van de directie- en ondersteuningsvacatures.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2021-2022 Brontabel als csv (241 bytes)
Verdeling vacatures primair onderwijs naar landsdeel, directie
PeriodeNoord-NederlandOost-NederlandWest-NederlandZuid-Nederland
2014-20154196314
2015-20165156317
2016-20178205814
2017-20184186612
2018-20195196115
2019-20208176510
2020-20218216110
2021-2022622639

Net als bij de docenten zijn de meeste directievacatures gevonden in West-Nederland. Noord-Nederland heeft het laagste percentage. Deze verdeling over de jaren is redelijk stabiel.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2021-2022 Brontabel als csv (245 bytes)
Verdeling vacatures primair onderwijs naar landsdeel, ondersteuning
PeriodeNoord-NederlandOost-NederlandWest-NederlandZuid-Nederland
2014-20153175821
2015-20163165922
2016-2017624619
2017-201812156310
2018-20191215658
2019-202014175811
2020-202113195711
2021-20224186315

De verdeling van de ondersteuningsvacatures over het land is over de jaren veranderd. De meeste vacatures worden onderverminderd in West-Nederland gevonden. Het aandeel vacatures in Noord-Nederland is in het afgelopen jaar abrupt afgenomen. Zuid-Nederland laat een groei in het aandeel vacatures zien. De ondersteuningsvacatures in Oost-Nederland laten in het afgelopen jaar een kleine daling zien.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2021-2022 Brontabel als csv (248 bytes)