Vacatureontwikkeling in het primair onderwijs

Het ministerie van OCW laat jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar vacatures in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, de zogenoemde  Arbeidsmarktbarometer. Dit onderzoek biedt informatie over het aantal vacatures en brengt actuele ontwikkelingen in kaart. 

Hieronder wordt de ontwikkeling weergegeven van het aantal gevonden vacatures voor het primair onderwijs. De informatie wordt zowel voor het totaal als per functiecategorie getoond. 

Vacatures in het primair onderwijs (onderwijsgevend personeel, in fte)

Vacatures in het primair onderwijs (onderwijsgevend personeel, in fte) Geïndexeerd naar schooljaar 2016-2017
Functiecategorie2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021
PO - docent100159154153173
PO - directie100123918097
PO - ondersteuning100133134156241
PO - totaal100147147143178

In het primair onderwijs is het aantal gevonden vacatures behoorlijk toegenomen de afgelopen jaren. De Arbeidsmarktbarometer laat zien dat er in toenemende mate wordt gezocht naar ondersteunend personeel. Na de stabilisatie van voorgaande jaren lijkt het aantal vacatures voor leraren weer toegenomen. Voor directiefuncties is er in het afgelopen jaar een toename van het aantal vacatures te zien.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2020-2021 Brontabel als csv (207 bytes)

Aantal kandidaten vacature primair onderwijs docent

Aantal kandidaten vacature primair onderwijs docent
Periodetot 10 kandidaten10 tot 20 kandidaten20 of meer kandidaten
2014-2015232651
2015-2016422235
2016-20178199
2017-20188884
2018-20199343
2019-20209073
2020-20219262

Voor de Arbeidsmarktbarometer zijn scholen die vacatures hadden geplaatst, bevraagd over of en hoe de vacature is vervuld. Dat leverde onder andere gegevens op over het aantal kandidaten dat op de vacature reageerde.

In 2020-'21 zijn er voor 92% van de docentvacatures maximaal 9 kandidaten en in 2% van de gevallen 20 of meer kandidaten. Ten opzichte van eerdere jaren zijn er minder kandidaten per vacature. 

Onder “gerelateerde grafieken” vindt u het aantal kandidaten voor directie- en ondersteuningsvacatures. Daarnaast vindt u hoe lang het heeft geduurd dat er een kandidaat is gevonden voor een docentvacature in 2020-'21.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2020-2021 Brontabel als csv (200 bytes)
Aantal kandidaten vacature primair onderwijs directie
Periodetot 10 kandidaten10 tot 20 kandidaten20 of meer kandidaten
2014-20156687
2015-2016152362
2016-2017363034
2017-2018442730
2018-2019472528
2019-2020512722
2020-2021422632

In 2020-'21 zijn er voor 42% van de directievacatures maximaal 9 kandidaten en in 32% van de gevallen 20 of meer kandidaten. Ten opzichte van eerdere jaren zijn er, net als bij docenten, minder kandidaten per vacature.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2020-2021 Brontabel als csv (208 bytes)
Aantal kandidaten vacature primair onderwijs ondersteuning
Periodetot 10 kandidaten10 tot 20 kandidaten20 of meer kandidaten
2014-2015112069
2015-2016211961
2016-2017552520
2017-2018452728
2018-2019532423
2019-2020482527
2020-2021582418

In 2020-'21 zijn er voor 58% van de ondersteuningsvacatures maximaal 9 kandidaten en in 18% van de gevallen 20 of meer kandidaten. Ten opzichte van eerdere jaren zijn er, net als bij docenten, minder kandidaten per vacature.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2020-2021 Brontabel als csv (210 bytes)
Duur van de vervulling per vacature, docent 2020-2021
Duur van de vervulling2020-2021
Minder dan twee weken14%
Twee weken tot een maand47%
Tussen 1 en 2 maanden22%
Tussen 2 en 3 maanden9%
Langer dan 3 maanden7%
Weet ik niet1%

Bij 14% van de docentvacatures in het primair onderwijs in 2020-'21 is binnen twee weken de kandidaat bekend. Bij 16% duurt dit twee maanden of langer.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2020-2021 Brontabel als csv (186 bytes)

Verdeling vacatures primair onderwijs naar landsdeel, docent

Verdeling vacatures primair onderwijs naar landsdeel, docent
PeriodeNoord-NederlandOost-NederlandWest-NederlandZuid-Nederland
2014-20151147411
2015-20160127810
2016-2017114805
2017-2018313786
2018-2019315766
2019-2020415738
2020-2021415738

Er zijn duidelijke regionale verschillen in het aantal vacatures in het primair onderwijs. Verreweg de meeste docentvacatures in het primair onderwijs zijn gevonden in West-Nederland, net als in andere jaren. Noord-Nederland heeft het laagste percentage.

Onder “gerelateerde grafieken” vindt u de regionale verdeling van de directie- en ondersteuningsvacatures.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2020-2021 Brontabel als csv (219 bytes)
Verdeling vacatures primair onderwijs naar landsdeel, directie
PeriodeNoord-NederlandOost-NederlandWest-NederlandZuid-Nederland
2014-20154196314
2015-20165156317
2016-20178205814
2017-20184186612
2018-20195196115
2019-20208176510
2020-20218216110

Net als bij de docenten zijn de meeste directievacatures gevonden in West-Nederland. Noord-Nederland heeft het laagste percentage. Deze verdeling over de jaren is redelijk stabiel.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2020-2021 Brontabel als csv (224 bytes)
Verdeling vacatures primair onderwijs naar landsdeel, ondersteuning
PeriodeNoord-NederlandOost-NederlandWest-NederlandZuid-Nederland
2014-20153175821
2015-20163165922
2016-2017624619
2017-201812156310
2018-20191215658
2019-202014175811
2020-202113195711

De verdeling van de ondersteuningsvacatures over het land is over de jaren veranderd. De meeste vacatures worden onderverminderd in West-Nederland gevonden. Het aandeel vacatures in Noord-Nederland is toegenomen en sinds 2017-'18 groter dan in Zuid-Nederland. Oost-Nederland laat sinds 2018-'19 een groei zien.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2020-2021 Brontabel als csv (226 bytes)