Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs

Leerlingen worden voorbereid op de 21e eeuw. Er is oog voor individuele talenten van alle leerlingen. Het onderwijsaanbod faciliteert brede vorming die recht doet aan de diverse talenten van kinderen. 

ICT kan ondersteunend werken: digitale leermiddelen maken het steeds meer mogelijk om leerroutes beter aan te passen aan de individuele leerling en voor elke leerling een eigen uitdaging te bieden. Dit geldt bijvoorbeeld voor leerlingen met een leerachterstand, of voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.