Professionele scholen

Leerlingen, ouders, leraren, schoolleiders en besturen geven gezamenlijk vorm aan scholen. De kwaliteit van het onderwijs is afhankelijk van de inzet en vaardigheden van al deze betrokkenen, waarbij de kwaliteit van de leraar van doorslaggevend belang is.  

Een stimulerende werkomgeving waar professionele ontwikkeling prioriteit heeft, draagt bij aan de kwaliteit van leraren. En diversiteit in het onderwijsteam helpt bij het maximaal benutten van de capaciteiten en kwaliteiten van teamleden Dit vraagt het nodige van schoolleiders, maar ook van het schoolbestuur in het kader van strategisch personeelsbeleid.